Sanace

 • konzultace před výstavbou
 • zpracování návrhů
 • zpracování projektové dokumentace
 • kompletní řízení ve věci stavebního či obdobného řízení
 • zemní práce
 • inženýrské stavby
 • výstavba bytových, administrativních a průmyslových staveb
 • výstavba a rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch
 • terénní úpravy
 • výstavba oplocení

Pozemní stavitelství

 • posouzení poruch a vad
 • návrhy opatření - konzultace
 • návrhy sanací betonových a ocelových konstrukcí
 • zpracování projektové dokumentace a technologického postupu
 • kompletní správní řízení (ohlášení, povolení, vyjímky)
 • vysokotlaké čištění betonových konstrukcí
 • vysokotlaké otryskání ocelových konstrukcí
 • sanace betonových konstrukcí
 • sanace ocelových konstrukcí
 • injektáže trhlin v betonových konstrukcích
 • hydroizolace betonových konstrukcí a staveb
 • speciální nátěry
 • ochrana proti pronikání ropných a chemicky agresivních látek

ODSTRANĚNÍ GRAFFITI

 • lantigrafitová ochrana - prevence před vandalismem
 • vysokotlaké a parní čističe

Společnost SABEKO s.r.o.

Společnost SABEKO je specializovaný dodavatel povrchové ochrany betonových a ocelových konstrukcí, zvláště pak konstrukci využívaných v průmyslu a dopravě. Společnost SABEKO provádí i stavby pozemního stavitelství. Prioritou společnosti je docílení vysoké kvality prováděného díla.

Klíčem k úspěchu společnosti, ale především ke spokojenosti zadavatele, je profesionalita a zkušenosti při sanaci betonových a ocelových konstrukcí. Našim krédem při provádění díla je: "amatérské kutilství a svépomoc je přežitek minulých dob, který se při sanaci konstrukci nevyplatí". Při provádění díla neděláme kompromisy a do nejmenších detailů dodržujeme navržený technologický postup sanace konstrukce tak, aby měl zadavatel jistotu, že dílo bude provedeno dle odsouhlasených technických podmínek.

Společnost SABEKO je připravena zadavateli pomoci již od samého počátku jeho záměru rekonstruovat - sanovat betonové stavební prvky či ocelové konstrukce, tj. od konzultací, předložení technických řešení, správních řízení, až po samotnou realizaci zadaného projektu.

Snažíme se být zadavateli partnerem, který aktivně pomáhá a realizuje dílo dle technického zadání a požadavků.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!