O nás

Společnost SABEKO je specializovaný dodavatel povrchové ochrany betonových a ocelových konstrukcí, zvláště pak konstrukcí využívaných v průmyslu a dopravě. Společnost SABEKO provádí i stavby pozemního stavitelství. Prioritou společnosti je docílení vysoké kvality prováděného díla.

Klíčem k úspěchu společnosti, ale především ke spokojenosti zadavatele, je profesionalita a zkušenosti při sanaci betonových a ocelových konstrukcí. Našim krédem při provádění díla je: „amatérské kutilství a svépomoc je přežitek minulých dob, který se při sanaci konstrukcí nevyplatí“. Při provádění díla neděláme kompromisy a do nejmenších detailů dodržujeme navržený technologický postup sanace konstrukce tak, aby měl zadavatel jistotu, že dílo bude provedeno dle odsouhlasených technických podmínek.

Společnost SABEKO vznikla na základech společnosti zabývající se pozemním stavitelství s postupnou specializací v oboru sanace betonových a ocelových konstrukcí. Praxe, zkušenost, profesionalita a v neposlední řadě i konstruktivní komunikace, nabízí zadavateli jistotu, že v budoucnu bude užívat rekonstruovaný stavební prvek splňující jeho představy a požadavky.

Společnost SABEKO je připravena zadavateli pomoci již od samého počátku jeho záměru rekonstruovat – sanovat betonové stavební prvky či ocelové konstrukce, tj. od konzultací, předložení technických řešení, správních řízení, až po samotnou realizaci zadaného projektu.

Snažíme se být zadavateli partnerem, který aktivně pomáhá a realizuje dílo dle technického zadání a požadavků.

Těšíme se na spolupráci s Vámi !

Politika kvality SABEKO s.r.o.