Pozemní stavitelství

 • posouzení poruch a vad
 • návrhy opatření – konzultace
 • návrhy sanací betonových a ocelových konstrukcí
 • zpracování projektové dokumentace a technologického postupu
 • kompletní správní řízení ( ohlášení, povolení, vyjimky )
 • vysokotlaké čištění betonových konstrukcí
 • vysokotlaké otryskání ocelových konstrukcí
 • sanace betonových konstrukcí
 • sanace ocelových konstrukcí
 • injektáže trhlin v betonových konstrukcích
 • hydroizolace betonových konstrukcí a staveb
 • speciální nátěry
 • ochrana proti pronikání ropných a chemicky agresivních látek